lorem ipsum

Opis dzieła

Zdjęcie

Proszę dołączyć zdjęcie ogólne pracy oraz ewentualnie inne zdjęcia, które pozwalają zidentyfikować pracę, np. zdjęcie sygnatury (akceptowane są pliki JPG, PNG lub GIF, nie większe niż 6MB).

Proweniencja

Kontakt

Podane informacje są jedynie na użytek redakcji katalogu i pozostaną niejawne.

Zgłoś dzieło!

Z inicjatywy Fundacji Magdaleny Abakanowicz
dr Jola Gola przygotowuje katalog rozumowany dzieł wszystkich. Katalog zawierać będzie szczegółowe informacje na temat każdej pracy – opis, historię wystaw, bibliografię oraz w miarę możliwości miejsce przechowywania.

Właściciele dzieł artysty, a także oraz związanych z nim zdjęć i dokumentów proszeni są o kontakt z autorką. Na życzenie informacje będą traktowane jako poufne, gwarantujemy anonimowość.